سامانه فيش حقوقي كاركنان بيمارستان آتيه

لطفاً در قسمت كد كاربر : " كد پرسنلي " و در قسمت كلمه عبور : " كد ملي " خود را وارد نماييدبيمارستان آتيه
كد كاربر
كلمه عبور

توجه نماييد :‌ بعد از ورود به سامانه و انتخاب ماه مورد نظر ، لينك فيش حقوق تا حداكثر 10 دقيقه آينده به تلفن همراه شما پيامك خواهد شد